Spanje

club evangelisatie Spanje is meer dan zon, strand en paëlla. Sinds 1996 werkt Liebenzell Mission in Spanje. Zendelingen doen gemeentestichtend werk in het zuiden van Spanje en in het Baskenland.
Officieel is 80% van de 40 miljoen inwoners katholiek.
Maar steeds minder Spanjaarden kunnen iets met hun traditionele geloof beginnen.
Om maar te zwijgen over een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Een aantal mannen dragen een, met goud en duizenden bloemen versierd, heiligenfiguur door de straten. De hele stad volgt de processie. De vrouwen en meisjes trekken speciale kleren aan, men zingt en feest. Voor de één is het een religieuze gebeurtenis, voor de ander een amusant volksfeest.

Volledige godsdienstvrijheid is er pas sinds 1992. Onder de dictatuur van Franco was het katholicisme een staatsreligie. Tegenwoordig behoort de grootste meerderheid van de Spanjaarden tot de katholieke kerk. Ook bijgeloof speelt een grote rol. Tegenover iedere priester staan vijf waarzeggers.
Vele Spanjaarden staan onverschillig tegenover de vraag naar God. Anderen bekijken protestantse christenen sceptisch, omdat ze bang zijn, in een sekte terecht te komen.
Liebenzell begon in 1996 op uitnodiging van Evangelismo En Accion, aan een stuk evangeliebediening. Evangelisatie werk, gemeentestichting en bijbelstudies werden vooral in het zuidelijk kustgebied opgestart.
In sommige gevallen was het werk er op gericht bestaande kerken te assisteren in evangelisatie. Een christelijke flamencogroep zingt de traditionele liederen over Jezus lijden.

Christenen:ca. 80 %
Katholieken:78 %
Protestanten:0,89 %
Orthodoxen:0,01 %
Moslims:0,5 %
Joden:0,03 %
Niet-religieuzen e.a.:ca. 20 %