Rusland

school studenten Gemeentestichtend werk in Rusland.
Godsdienstvrijheid werd gedurende het communistisch regime ingeperkt. De staat stond er altijd op dat alle religieuze samenkomsten gemeld werden. Dat leidde tot splitsingen binnen de christelijke gemeenten. Er zijn ook nu nog gemeenten die in het geheim samenkomen. Ze vertrouwen de staat niet. De Sovjet Unie zag in de geheime samenkomsten staatsvijandelijke bewegingen. Het onderwijs aan kinderen over geloof in Jezus Christus was streng verboden. In 1988 begon ter gelegenheid van de viering van de introductie van het christelijk geloof (1000 jaar geleden) de vervolging af te nemen. Tot de belangrijkste ontwikkelingen behoort de afkeer van het officiële atheïsme.

De geheime dienst, die altijd controle had uitgeoefend op religieuze gemeenschappen werd opgeheven. Na aanvankelijke toestroom naar de orthodoxe kerk, ontstond stagnatie. De priesters waren niet in staat, de levensvragen van raadzoekenden te beantwoorden. Rusland blijft naar opvattingen van Moskovitische  sociologen een goddeloos land in de christelijke wereld.
Zeer bekend is het geloof in zielsverhuizing (reïncarnatie), in bovennatuurlijke krachten, buitenaardse wezens en de macht van de sterren. De orthodoxe kerk en de islam zien zichzelf als traditioneel en bestrijden buitenlandse zendingsactiviteiten. Liebenzell Mission werkt sinds 2001 in Rusland. Een centrum voor het zendingswerk vormt Jekaterinburg. Zij is de op twee na grootste Russische stad; een stad met zeer veel criminaliteit. Hier is een protestantse kerk gesticht, die snel groeit. Het werk onder straatkinderen vormt een belangrijk onderdeel van deze tak van arbeid.

Een ander werkgebied is Tscheljabinsk in de zuidelijke Oeral. Liebenzell Mission werkt nauw samen met de Evangelisch Lutherse kerk van de Oeral, Siberië en het verre Oosten. Het doel is dat de mensen in Rusland het bevrijdende evangelie horen.