Nederland

molen Stichting Liebenzell Mission Nederland is in 1993 opgericht als voortzetting van een reeds langer bestaande vriendenkring. Het doel van de stichting is o.a. mee te werken aan de grote opdracht zoals die door Jezus Christus gegeven is in Mattheüs 28:19 en 20. Het geven van voorlichting, het werven en uitzenden van zendingskandidaten (korte en lange termijn) en het bevorderen van een biddend thuisfront dat zendingswerkers ook financieel ondersteunt behoren tot de belangrijkste taken van de stichting.

De stichting is deelnemer van Missie Nederland. Het werk wordt ondersteund door christenen uit diverse kerken en geloofsgemeenschappen.