Malawi


Malawi is een klein land in het zuidoosten van Afrika. Het is één van de vijf armste landen van de wereld. Bijna 90% leeft op het platteland en is afhankelijk van de landbouw. Weinig mensen hebben een vaste baan en dus een regelmatig inkomen. Ongeveer 50% van de bevolking is analfabeet. Meer dan de helft van de Malawianen is beneden de 15 jaar oud. De helft van de kinderen sterft voor hun vijfde levensjaar. In Malawi heerst veel armoede en ziekten, vooral AIDS, wat in dit land één van de belangrijkste doodsoorzaken is tegenwoordig. Per dag sterven er gemiddeld 140 mensen aan Aids in Malawi. Van de 11 miljoen mensen in Malawi is 14,5% is moslim, 4% animist, de overigen noemen zich christen. De Liebenzell Mission werkt samen met 160 kerkelijke gemeenten in Malawi.

Chisomo-Centrum in Mbere

Het Chisomo-centrum is een theologisch- en handwerk- opleidingscentrum voor dominees en meubelmakers. Sinds 1993 hebben aankomende gemeenteleiders in Malawi de mogelijkheid om een tweevoudige opleiding te volgen, zodat ze voor hun eigen inkomen kunnen zorgen en niet alleen aangewezen zijn op de giften van kerkleden. Liebenzell Mission werkt in Malawi samen met de EBCM kerken (Evangelical Baptist Church of Malawi).

Ubwenzi dorpsontwikkelingsproject in Chilonga

Liebenzell Mission Nederland is betrokken bij het Ubwenzi project in Chilonga. Dit project richt zich op zending- en ontwikkelingswerk in het gebied van chief Chilonga. Het project is officieel van start gegaan in november 2007. Lees verder.

Zomba

De teamleider van het Malawi team woont in Zomba en coördineert vanuit daar de contacten met de verschillende lokale partners en het hoofdkwartier in Liebenzell. Een ander werkgebied is de buitenschoolse opleiding en begeleiding van gemeenteleiders van EBCM.

Vrouwenwerk in Balaka district

Vrouwen nemen in de Malawiaanse maatschappij een belangrijke rol in. Er worden vrouwen conferenties gehouden in verschillende kerken van EBCM in de dorpen rond Balaka. Deze conferenties zijn vooral bedoeld om de vrouwen basiskennis van de bijbel mee te geven en ze te stimuleren actief betrokken te zijn in hun kerken.