Japan

gemeente huis Sinds 1927 werken Liebenzell zendelingen in Japan.De oorspronkelijke opgave- de mensen in en om Tokio het Evangelie te brengen is gebleven.Onze medewerkers zijn voornamelijk met pioniersarbeid bezig. Dat betekent vooral gemeentestichting en voorbereiding op overname door japanse pastors.
In 1992 werd een 'vereniging evangelikale gemeenten in Japan', gesticht. Alle gemeenten door Liebenzell werkers gesticht, behoren tot dit verband.
Haet zijn ca. 150 gemeenten , die voor ongeveer 6000 christenen geestelijk huis bieden.
Er wordt veel aan kinder-en jeugdwerk gedaan; taal- en bijbelklassen zijn speerpunten, naast pastorale werk onder volwassenen.
De Liebenzell mission beschikt, samen met een ander zendingsgenootschap over een internaat voor kinderen van zendelingen. De leiding is in handen van padagogisch opgeleide medewerkers.
Bovendien behoort de leiding van een vakantiehuis in een afgelegen dal ten westen van Tokio tot het opgaven gebied. Het 'Fukuin no le'(huis van het Evangelie) kan tot 160 personen beherbergen.Er vinden voornamelijk toerustingen plaats, naast ontspanning programmas. Omdat er te weinig Japanse voorgangers zijn om leiding te geven aan de gemeenten, zijn zendelingen in Japan nog steeds nodig. Het werk omvat:
  • evangelisatiewerk.
  • het stichten van gemeenten.
  • het organiseren van christelijke vakanties en conferenties.
  • In Nakanoshima is een internaat voor kinderen van zendelingen.