Frankrijk

gemeente markt evangelisatie Frankrijk is een overwegend katholiek land en is in de laatste twee eeuwen geseculariseerd. Reeds 5% van de 59 miljoen inwoners is moslim. Het aantal christenen bedraagt ongeveer 0,6%. In 1987 begonnen onze zendelingen met de taalstudie om zo in 1989 in Normandië met het gemeentestichtend werk te kunnen starten. Verschillende kleine gemeenten zijn ontstaan. Het werk gaat soms moeizaam en vergt veel geduld van de zendelingen. Een huis in St. Aubin-du-Perron dient als conferentiecentrum.
Frankrijk, eens een centrum van de christelijke avondlanden, is nu één van de minst christelijke landen van Europa.
Desinteresse in het christelijke geloof, individualisme en vrijheid als hoogste waarde is de gedachtegang van de meeste mensen.
Veel Fransen leiden aan depressies en het aantal zelfmoordpogingen is hoog. Men zoekt zijn heil meer in het occulte dan bij dokters.
Soms voelt men zich nog wel verbonden met de katholieke kerk.

De angst om in de handen van een "sekte" te vallen en daardoor hun zieleheil te verliezen, weerhoudt hen contact op te nemen met een evangelische gemeente.
Op een boekenmarkt is de belangstelling gering. Onze werkers delen bijbels en andere literatuur uit en verheugen zich soms in goede gesprekken.
Toch wordt er op vele manieren geprobeerd de mensen te bereiken met het evangelie. Regelmatig werken mensen uit Nederland tijdens de zomer mee met evangelisatie activiteiten. Er worden verschillende acties ontplooid, zoals folders uitdelen en culturele avonden verzorgen.

Gemeentestichting in Normandië vergt zeer veel geduld. Soms gaan er vele jaren voorbij, voor er een kleine gemeente ontstaan is.
Officieel katholiek:68 %
Evangelisch:1,8 %
Islamitisch:7,7 %
Joods:1,1 %
Oosterse religies:0,5 %
Niet religieus / anders:19,2 %