Ecuador

hut markt In 1989 is Liebenzell Mission het werk onder de Awa-Indianen gestart.
Deze stam leeft in het grensgebied met Columbia. Intussen wordt ook een deel van de Spaanssprekende bevolking in de steden en dorpen bereikt.
Ons doel is het stichten van zelfstandige gemeenten en het trainen van inlandse gelovigen.
Hiervoor werden het "Christelijke Awa-Centrum" in Lita en het "Bijbels Opleidingscentrum" in Ibarra opgezet.

Van de 12 miljoen inwoners noemt 93% zich katholiek. Velen beleven hun geloof niet en zitten nog vastgeworteld in het bijgeloof.
Sinds 1993 werken zendelingen ook onder de Spaanssprekende bevolking. Ze stichtten gemeenten in Ibarra, Atuntaqui en Cotacachi. Inheemse christenen worden opgeleid, ouderlingen aangesteld en zo worden de gemeenten zelfstandig.

Het werk omvat kinder- en jongerenwerk, zondagsschool en huiskringen, vrouwenverenigingen, erediensten en training van medewerkers. Op twee plaatsen zijn eenvoudige gemeentecentra, die als trefpunt dienen voor christenen (Spaanssprekende en gedeeltelijk ook Quichua-Indianen). Verder ondersteunt Liebenzell Mission een kinderfonds voor arme kinderen. Daardoor kunnen deze kinderen een solide schoolopleiding krijgen. Zeer verheugend is dat voortdurend ca. 50-60 inheemse christenen aan 'Centro de Capacitation Biblica’ in Ibarra geschoold worden voor werk in de gemeente.