Dawn Trust Community Care

Liebenzell Mission heeft in 2003 in samenwerking met de Zambian Baptist Association een AIDS-project, genaamd Dawn Trust Community Care (DTCC), opgestart in de township Mushili in Ndola, Zambia. Liebenzell Mission werkt hier samen met de Zambiaanse bevolking en de gezondheidzorg om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.
Veel mensen die HIV-positief zijn hebben gezondheidsproblemen, lichamelijk en geestelijk.
DTCC probeert de kansarme HIV/AIDS geïnfeceerde mensen te helpen door Gods liefde te tonen. Dit wordt gedaan door op alle aspecten van het leven in te gaan en daarbij wordt niet gekeken naar geslacht, ras, huidskleur, etniciteit of religieuze overtuiging.

Doelstelling van DTCC

  • De impact van de HIV/AIDS-epidemie en de armoede verminderen door het aanbieden van activiteiten die gericht zijn op de hele gemeenschap.
  • Vaardigheden aanleren aan geinfecteerde en getroffen personen, zodat ze onafhankelijk worden van anderen.
Dawn Trust Community Care is gevestigd in de township Mushili in Ndola. Er wonen ongeveer 60.000 mensen in Mushili. Ongeveer 20-30% van de bevolking is geïnfecteerd met HIV/AIDS, en er is veel criminaliteit en prostitutie. Daarnaast heeft maar ongeveer 10% van de mensen een baan. Er wonen binnen Mushili bovengemiddeld veel kinderen en jongeren en er wordt weinig tot geen afleiding aangeboden voor deze doelgroep.

De verschillende programma's

  • Men kan zich gratis laten testen op HIV door een bloedtest.
  • Er is geestelijke hulp.
  • Er is psychologische hulp.
  • Er zijn natuurlijke geneesmiddelen opbasis van planten beschikbaar.
  • Er worden onderwijs- en sportprogramma's aangeboden aan ruim 1000 jongeren.
  • Er worden cursussen gegeven om mensen te leren hun eigen stukje land te bewerken en hoe om te gaan met HIV-AIDS.
  • Er worden bijbelstudies aangeboden voor alle belangstellenden.
  • Noodhulp (hulp voor weeskinderen, ondervoede kinderen en families in nood.
Daarnaast worden de familieleden van de geïnfecteerde mensen zoveel mogelijk betrokken bij het project om te voorkomen dat zij worden uitgestoten uit de gemeenschap.

Familie Laan

Matthijs en Simone Laan zijn namens Liebenzell Mission Nederland actief in het jongerenwerk en de administratie van dit project. Lees verder