Burundi

Opgave van de Liebenzell Mission in Burundi
Burundi heeft ongeveer 8 miljoen inwoners en is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De bevolking is erg jong: ongeveer 50% is jonger dan 15 jaar. De gemiddelde levensverwachting ligt beneden 50 jaar. Burundi behoort tot de 5 armste landen der wereld. Het land is afhankelijk van ontwikkelingshulp. Er zijn verschillende problemen die het bijna onmogelijk maken om de armoede te overwinnen: overbevolking, ontbrekende bodemschatten en langdurige conflicten tussen de bevolkingsgroepen. Bovendien zijn er vele vluchtelingen in het land.

huis De traditionele godsdienst in Burundi is animisme (geloof in geesten). In 1898 kwamen de eerste zendelingen het land binnen. Sindsdien zijn er talrijke kerken en gemeenten ontstaan. Vele Burundezen zijn gedoopt en geven aan Christen te zijn. Volgens de statistieken is 70% katholiek en 20% protestant. Er zijn echter veel zgn. naamschristenen, die Christelijk geloof met geestenverering vermengen. Minderheden van moslims en bepaalde sekten krijgen steeds meer invloed. Van 1983 tot 1987 stond het toen heersende regiem vijandig tegenover Christenen. Zendelingen moesten het land verlaten, en Christelijke bijeenkomsten waren beperkt mogelijk. Sinds 1987 is er weer volledige godsdienstvrijheid. Christelijk zendingswerk is nog steeds nodig. Burgeroorlogen, bloedbaden, rassenhaat, moord en massale afslachtingen hebben in Burundi diepe sporen achtergelaten. Christenen worden steeds vaker als vredestichters gevraagd.

Het werk van de Liebenzell Mission in Burundi begon in 1992, op uitnodiging van de Anglicaanse kerk. Het TEE- programma wordt door velen gevolgd (theologisch onderwijs). Ook levert de Bijbelschool in Muramvya haar eerste studenten (voorgangers) af. Er is tevens een project voor straatkinderen en oorlogsweduwen. De Shombo-kliniek werd met hulp van Liebenzell Mission gebouwd. De leiding van deze kliniek is in handen van de Burundezen.