Bangladesh

Armoede en natuurrampen zijn kenmerkend voor het dichtbevolkte Bangladesh. 87% van de 132 miljoen inwoners is moslim. Sinds 1984 is de islam staatsgodsdienst. Het aantal christenen bedraagt slechts 0,44%! Liebenzell Mission werkt sinds 1974 in Bangladesh en wijdt zich aan de volgende taken:
  • evangelistatie in en met bestaande christelijke kerken.
  • het opleiden van inlandse voorgangers aan de Bijbelschool CCTB en d.m.v. de bijbelcorrespondentiecursus(TEE).
  • medisch werk in twee klinieken in het binnenland waar vooral kinderen, vrouwen en tbc-patiënten behandeld worden.
Bangladesh heeft vooral een geestelijke opwekking nodig binnen de christelijke gemeenten, zodat de miljoenen mensen die het evangelie niet kennen van hun landgenoten over de verlossing in de Here Jezus kunnen horen.