Argentiniƫ

eten woonwijk Vrijheid van dictatuur, van de alcohol. Argentiniƫ is meer dan tango en rundvlees:
Grote regio's zijn verarmd, er is een zeer grote werkeloosheid. Velen proberen hun frustraties te verdrinken in de alcohol. Een groot deel van de kinderen leeft op straat en wordt crimineel of gaat in de prostitutie.
In 1991 is men in Trevelin bij Esquel begonnen straatkinderen op te vangen.
Met hulp van Liebenzell Mission zal een afkickcentrum voor alcoholverslaafde mannen gebouwd worden. Door middel van diverse werkzaamheden willen ze die mannen voorbereiden om weer in de maatschappij te kunnen functioneren.

Therapeuten leren de taal in Argentiniƫ om daarna in het afkickcentrum te werken. We hopen dat er nog meer groepen voor dit werk in de randgebieden van Esquel zullen ontstaan. Intensieve scholing voor medearbeiders is gepland.