Amano Christelijke School in Chingola, Zambia

Zambia is getroffen door de aidsepidemie. Om deze kringloop van de dood te doorbreken, betekent een aan christelijke waarden en normen gerelateerde school veel. Even buiten Chingola wordt de "Amano Christian School" door Liebenzell Mission gebouwd. Bij een voormalige boerderij, die goedkoop gekocht kon worden, wordt een school gebouwd met internaat die plaats moet gaan bieden aan 300-350 kinderen. Ondertussen bezoeken zo'n 120 kinderen de school. Er wordt zowel op lager als ook op VWO niveau (primary en secondary school), onderwezen.

Het mooie aan dit project is dat in iedere klas 5 aidswezen of andere minder bedeelde kinderen opgenomen worden.
Financiering van dit project geschiedt via een fonds; ook kunnen kinderen door u gedeeltelijk of volledig worden gesponsord.

Een grote containerfirma heeft kosteloos een aantal containers gedoneerd. Daarmee kon een aantal klaslokalen ingericht worden
Voor dit project worden altijd weer vlijtige handen gezocht.
U kunt inlichtingen inwinnen bij Liebenzell Mission Nederland.
Ook kunt u financieel uw steentje bijdragen, met vermelding van: Amano project.

Vanuit Nederland hebben we dit project met een flinke bijdrage kunnen ondersteunen.

Lees verder.