Vacatures

Opleiding en inzetbaarheid

Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen, die hetzij voor korte-of lange termijn, inzetbaar zijn voor verschillende projecten, in verschillende werelddelen.

Onder lange termijn zendelingen verstaan wij werkers, die zich voor ongelimiteerde tijd, naar een bepaald land laten zenden.
Korte termijn werkers, die met behoud en wellicht uitoefening van hun beroep, tot maximaal een jaar, zich ergens willen inzetten (bijv. bij de opbouw van een school.)

Ook is er plaats voor vrijwilligers, die vooral in de zomermaanden hun schouders onder evangelisatie, of kampwerk willen zetten in bijv. Frankrijk of Spanje.

Ook aspirant-zendelingen, die in het kader van hun opleiding een stageplek zoeken kunnen zich aanmelden.
Natuurlijk zoeken wij ook altijd zendingspartners die zich aan voorbede of financiële support wijden.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier uitprinten en via de post opsturen naar Liebenzell Mission Nederland