Zambia: Huisouder voor de Amano Christelijke School

Taakbeschrijving

Begeleiding van de kinderen en jongeren van het internaat (jongens- of meisjeshuis).
Werkzaamheden: Zwemonderricht, huiswerkbegeleiding, wekdienst en aansluitend het ontbijt voorbereiden.

Een mogelijke dagindeling:
 • 5:45 Kinderen wekken en aansluitend het ontbijt voorbereiden.
 • 7:30 - 12:30 Meestal vrij terwijl de kinderen naar school gaan.
 • 15:00 Opvangen van de basisschoolleerlingen en huiswerkbegeleiding geven.
 • 15:30 De scholieren van de middelbare school komen erbij en ze krijgen een middagsnack.
 • Vrije tijdsbesteding en sportactiviteiten.
 • 17:30 Avondmaaltijd.
 • 19:30 Bedtijd voor de jongere kinderen met een verhaal.
 • 20:00 Tenslotte een avondsnack en daarna gaan de oudere kinderen naar bed.
Heel belangrijk is het avondgebed (iedere avond), waarbij ook voor persoonlijke dingen gebeden kan worden.

Periode: Minimaal 1 jaar (liefst vanaf augustus)

Voorwaarden:
 • Minstens 21 jaar.
 • Goed in Engels.
 • Afgesloten beroepsopleiding.
 • Ervaring met kinder- of jeugdwerk, creativiteit.
 • Persoonlijk geloof.
Meer informatie over de Amano school.