Liebenzell Mission International

Liebenzell Mission werd in 1899 opgericht als Duitse tak van de China Inland Mission (Hudson Taylor). In 1902 vestigde men zich in Bad Liebenzell (Zwarte Woud). Naast talrijke werkzaamheden in Duitsland, ligt het zwaartepunt van Liebenzell Mission sinds haar oprichting in buitenlands zendingswerk.
Momenteel werken 240 zendelingen in 24 verschillende landen (in Afrika, Azië, Europa, Oceanië, Noord- en Zuid-Amerika).
De meeste werkers komen uit Duitsland. Ook vanuit de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Nederland worden zendelingen uitgezonden. Zelfs zendingslanden, zoals Japan, Papoea Nieuw-Guinea en Micronesië stellen medewerkers beschikbaar.
In 1988 werd als overkoepelend orgaan uit de verschillende nationale afdelingen Liebenzell Mission International gevormd. Christenen met verschillende culturele achtergronden trekken zo samen op om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.
Het werk wordt alleen gedragen door giften. Men vertrouwt erop dat God in alle behoeften voorziet. Filippenzen 4:19: "Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus".

Liebenzell Mission Nederland

Stichting Liebenzell Mission Nederland is in 1993 opgericht als voortzetting van een reeds langer bestaande vriendenkring. Het doel van de stichting is o.a. mee te werken aan de grote opdracht zoals die door Jezus Christus gegeven is in Mattheüs 28:19 en 20. Het geven van voorlichting, het werven en uitzenden van zendingskandidaten (korte en lange termijn) en het bevorderen van een biddend thuisfront dat zendingswerkers ook financieel ondersteunt behoren tot de belangrijkste taken van de stichting.

De stichting is deelnemer van Missie Nederland. Het werk wordt ondersteund door christenen uit diverse kerken en geloofsgemeenschappen.

De opdracht: Wereldzending

"God, onze Redder, wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen" (1 Timotheus 2:4). Deze bijbeltekst is al meer dan een eeuw motto en opdracht van Liebenzell Mission.

"Alle mensen" - dat zijn er intussen meer dan zes miljard. Echter, maar één op de drie mensen behoort tot het christendom. Jezus Christus heeft zijn Gemeente de opdracht gegeven: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie..." (Marcus 16:15). Dat doen onze zendelingen onder vele volken en stammen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat Jezus:
  • De enige weg tot God is.
  • Vergeving van zonden schenkt.
  • Van de angst voor goden en geesten bevrijdt.
  • Een rijk en eeuwig leven geeft.
Dit unieke aanbod mogen wij de mensen niet onthouden!