Lange termijn zending

Geloofszending

Zendelingen worden uitgezonden door kerken, om in andere landen, aan mensen in verschillende culturen, het evangelie te brengen in woord en daad.
Mission Center

Er staan ook vacatures op de website van Mission Center.
Lees verder
Zambia: Leraar/lerares voor de Amano Christelijke School.

Werkzaamheden: We zijn op zoek naar een leraar/lerares voor de lagere school en voor het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld in de vakken Wiskunde en Scheikunde.
Je geeft les aan Zambiaanse kinderen en enkele zendingskinderen.
Voorwaarden: Goede beheersing van de Engelse taal.
Periode: voor onbepaalde tijd

Meer informatie over de Amano school.
Zambia: Medewerker voor de Amano Christelijke School.

Werkzaamheden: begeleiding van de leerlingen aangevuld met praktische werkzaamheden.
Een echtpaar dat bereid is de kinderen (voornamelijk Zambiaanse en enkele andere zendelingskinderen), te begeleiden in diverse activiteiten en ook 's nachts op de dormkinderen toezicht houdt.
Voorwaarden: Goede beheersing van de Engelse taal.
Pedagogische opleiding strekt tot aanbeveling.
Periode: voor onbepaalde tijd

Meer informatie over de Amano school.
Zambia: Bouwvakker voor de Amano Christelijke School.

Werkzaamheden: We zijn op zoek naar een ervaren bouwvakker, die zelfstandig kan werken. Je geeft leiding aan een project waar huizen voor het personeel gebouwd worden. Ervaring als timmerman, metselaar of installateur is gewenst.
Voorwaarden: Goede beheersing van de Engelse taal.
Periode: in overleg te bepalen

Meer informatie over de Amano school.
Japan: Gemeentestichter

Werkzaamheden: Gezocht wordt naar een of meerdere echtparen, die bereid zijn evangelisch en pastoraal werk te verrichten. De Japanse taal moet geleerd worden. De inzet vereist een lange termijn roeping.
Wel ben je ingebonden in het team van Liebenzell Mission en de nationale kerk. De nadruk ligt dus op geestelijk werk in velerlei vormen: kinder-jeugdwerk, gemeentewerk, en voor de vrouw ook vrouwenwerk in een land met weinig Christenen.
Voorwaarden: Ervaring is niet noodzakelijk. Een multi-culturele en een theologische opleiding zijn een must. Verwacht wordt dat zowel man als vrouw een actieve functie gaan bekleden.
Periode: Voor onbepaalde tijd
Bangladesh: Gemeentestichter

Werkzaamheden: In Bangladesh heeft het bijbelonderwijs via TEE programma een grote sprong genomen. Er zijn veel mogelijkheden ook kinder en jeugdwerk te doen. De eerste 1-2 jaren zullen aan cultuur en taal (Bengali) gewijd worden.
Voorwaarden: Ervaring is niet noodzakelijk. Een opleiding (cross cultural training en Bijbelschool) is een must voor deze functie. Een duidelijke roeping tot full-time koninkrijkwerker en een verlangen om dat te mogen praktiseren in Aziƫ.
Periode: Voor onbepaalde tijd
Malawi: Zendeling

Werkzaamheden: We zijn op zoek naar een zendeling voor Malawi. Je werkterrein zal met plattelands vrouwen en kinderen zijn. Gedacht kan worden aan alfabetiseringsprogramma's, bijbelstudies in culturele context voor de vrouwen. Soms worden er conferenties aangeboden. Ook kan gedacht worden aan het opleiden van kinderwerkers of het bijbels onderwijs aan kinderen.
Voorwaarden: Ervaring is niet noodzakelijk. Het is een voordeel als je bijvoorbeeld in je kerk ook al betrokken bent bij evangelisatie, zending en onderwijs.
Periode: Voor onbepaalde tijd
Papua Nieuw Guinea: Zendelingsechtpaar

Werkzaamheden: We zijn op zoek naar een echtpaar die als zendeling in Papua Nieuw Guinea willen werken.
Jullie werk zal in de stad zijn en kan worden omschreven als: "Missionwork for settlement and urban ministry-depending on development of the ministry". Je probeert allerhande activiteiten in achterstandswijken te ontwikkelen. Er is al wel een team aanwezig, dat niet per definitie hetzelfde werk doet. Hier komt het aan op een pioniersmentaliteit en moed.
Voorwaarden: Misschien heb je al een beroepsopleiding achter de rug, en voel je een drive het evangelie aan kansarme mensen te verkondigen in woord en daad.
Periode: Voor onbepaalde tijd
Burundi: Bijbelleraar aan Muramvya Bible School.

Werkzaamheden: De bijbelleraar zal op structurele wijze lesgeven aan Muramvya Bible School. Het vakkenpakket kan van jaar tot jaar verschillen. Een team van de Liebenzell Mission woont en werkt in Burundi.
Voorwaarden: Theologisch opgeleid, maar ervaring is niet noodzakelijk.
Het is vereist de Franse taal te spreken of daartoe opgeleid te worden.
Periode: 1-3 jaar
Frankrijk: Gemeentestichter

Werkzaamheden: In een stad of grotere plaats wordt een echtpaar gevraagd, dat bereid is een nieuwe gemeente te gaan stichten. Dit vergt een lange termijn visie, geduld en aanpassingen aan de Franse cultuur. Je kunt wel rekenen op de steun van de Liebenzell zendelingen die daar al werken.
Voorwaarden: Vloeiend spreken in de Franse taal. Ervaring is niet noodzakelijk. Bij voorkeur een echtpaar.
Periode: 1-3 jaar
Zambia: Secondary school teacher op de Amano Christelijke School

Werkzaamheden: De functie kan op full-time of part-time basis worden uitgeoefend. Noodzakelijk is de bevoegdheid om bepaalde vakken (zoals wiskunde of andere vakken) te kunnen doceren.
Voorwaarden: Ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Periode: 1-3 jaar of langer

Meer informatie over de Amano school.
Malawi: Gemeentestichter

Werkzaamheden: In Malawi is er grote behoefte bij vrouwen in de Bijbel onderwezen te worden. Soms betekent het dat eerst het alfabet bijgebracht moet worden. Het onderwijs zal zich ook uitstrekken naar andere gebieden: zoals huwelijk, gezin, maatschappij.
Voorwaarden: Een duidelijke roeping en verlangen moeten voorhanden zijn. Flexibiliteit en grote aanpassingen aan culturele gewoonten. Bovendien moet de Chi-Chewa taal geleerd worden. Een lang verblijf is daarom gewenst.
Periode: 1-3 jaar
Papua Nieuw Guinea: Muziekdirecteur op een muziekschool

Werkzaamheden: Het Maria Molnar Training Centre is een onderdeel van de evangelische kerk van Manus. De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bijhouden van het muzicale programma. Hij coacht de nationale muziekleraren en de korte termijn vrijwilligers.
Voorwaarden: Hij moet zijn muzikale kwaliteiten in een muziekbediening in de kerk hebben laten zien, bijvoorbeeld als koorleider, dirigent van een brass band, muziekleraar, of leider van een muziekgroep in de kerk. Leiderschapskwaliteiten, toewijding om geestelijke invloed op jongeren uit te oefenen.
Hij moet een afgeronde algemene opleiding in de muziek hebben. Hij moet muziek kunnen componeren en muziektheorie kunnen onderwijzen. Hij moet minstens twee instrumenten kunnen spelen.
Periode: 1-3 jaar