Jaarverslag 2016

Het bestuur heeft 2 maal vergaderd in Hilversum en een keer in Wijk bij Duurstede. In verband met het heengaan van Jan Kamminga in december 2015 heeft E.L. IJmker het voorzitterschap op zich genomen. T. Kamminga is toegetreden tot het bestuur.

In juli is het voltallige bestuur in Bad Liebenzell geweest, waar o.a. overleg met de directie van Liebenzell Mission plaatsvond.

In verband met het lidmaatschap van Missie Nederland worden regelmatig bijeenkomsten bezocht, waarbij kennis op bepaalde gebieden wordt overgedragen.

Een van de bestuursleden heeft bij de penningmeester kascontrole uitgevoerd en alles in orde bevonden.

In 2016 is de familie Bos, werkzaam in Malawi, definitief onder de Stichting Foundations for Farming Nederland gaan werken.

Opnieuw is de familie Koelman drie maanden in Zambia geweest om in en om de AMANO school veel hand en span diensten te verrichten. Voor hun vertrek hebben we een gesprek gevoerd en na terugkomst is verslag uitgebracht aan het bestuur. Geweldig om te horen wat in zo'n betrekkelijk korte tijd tot stand kan worden gebracht. AMANO school is een project in Zambia, waar kinderen o.a. van zendelingen, een goede, christelijke opleiding krijgen en ook per klas enkele zogenaamde Aids weeskinderen gesponsord worden.

Het jongeren en kinderwerk in Mushili, een buitenwijk van Ndola in Zambia, geeft de werkers veel voldoening. Daarnaast wordt op proefveldjes de landbouwmethode Foundations for Farming toegepast en geleerd aan boeren, weduwen en Bijbelschoolstudenten. De resultaten zijn goed en de mensen zijn blij hierdoor in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien.

Net als andere jaren is er een stand bemand op de zendingsconferentie 'Opwekking' tijdens het Pinksterweekend in Biddinghuizen. Een uitgelezen gelegenheid om de naam en het werk van de stichting bekend te maken bij een groter publiek (± 50.000 bezoekers). Er zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerden in zending, representatiemateriaal uitgedeeld (rolletjes pepermunt en balpennen) en allerlei artikelen uit de zendingslanden getoond. Folders en dergelijke werden meegenomen.

De stichting heeft dit jaar het blad 'Zending in de schijnwerpers' 3x uitgegeven. Dit blad wordt per post verzonden naar bijna 500 adressen en nog eens naar ongeveer 50 e-mailadressen.

Als stichting zijn we dankbaar dat God ons in de gelegenheid heeft gesteld in 2016 onze taak uit te voeren.