Gebedsonderwerpen

Japan - Zorgen over de volgende generatie

Februari 2018 - Maar 6% van de Christenen is jonger dan 30 jaar. Voorgangers zijn meestal boven de 60. Het is moeilijk geworden om de volgende generatie te bereieken met het Evangelie.
Veel kerken hebben geen kinderwerk meer. Laten we bidden voor jonge voorgangers, vrijwilligers en zendelingen die willen zorgen voor de kinderen en hun families, zodat de jonge mensen zullen groeien in de kerk.
El Salvador - Jonge mensen bereiken

September 2017 - El salvador lijdt onder armoede en misdaad. Ongeveer 70% van de jonge mannen behoort tot een bende of misdadigers die heersen over grote gebieden en vele mensen doden. Het is moeilijk om jongeren te bereiken met traditionele methodes. We bidden dat de kerken nieuwe manieren zullen vinden om Jezus bekend te maken en de maatschappij positief kunnen beïnvloeden.
Bangladesh - God, versterk hun geloof

September 2017 - Bangladesh is het op twee na grootste Islamitische land ter wereld. Ongeveer 0.3% van de hele bevolking gaat naar een Christelijke kerk. Dat is vaak heel moeilijk voor deze superkleine minderheid. We bidden voor de voorgangers die te maken hebben met vijandschap, en we bidden voor geestelijke leven van de kerkleden. Moge de Christenen een zegen zijn voor hun land.
Ecuador - Mensen hebben Jezus nodig

Augustus 2017 - Ongeveer 50.000 Afro-Ecuadorianen leven in de kustplaats San Lorenzo. Er is een groep Christenen die in samenwerking met Liebenzell Mission wil beginnen te evangeliseren in deze stad. We bidden dat God deuren opent en dat er een kerk gesticht kan worden. Het zou prachtig zijn als er een zendeling naar San Lorenzo gestuurd kan worden.
India - Veel mensen hopen op een bijbel

Mei 2017 - Er is een grote vraag naar bijbels en andere christelijke literatuur. Veel mensen willen weten waar het christelijke geloof over gaat. Bijbels worden gegeven aan christenen en niet-christenen die echte interesse in Jezus tonen. We bidden dat mensen Jezus door Gods Woord zullen leren kennen en geloof in Hem zullen vinden.
Colombia - Vervolgd door criminelen

Mei 2017 - Drugskartels en andere criminele organisaties beheersen grote delen van het land. Alle inwoners lijden onder de conflicten. Christenen worden bijzonder hard geraakt wanneer ze niet toegeven aan de eisen en wanneer ze openlijk getuigen van hun geloof. Kerken worden vernietigd en christenen worden ontvoerd en gedood. Wij bidden dat God de christenen zal helpen en beschermen en de kracht van de criminelen zal vernietigen.
China - Een voorganger is opnieuw gevangen genomen

April 2017 - Een christelijke voorganger is opnieuw gevangen genomen. Hij verzette zich tegen het verwijderen van kruisen van kerkdaken wat door de overheid was opgedragen omdat de populariteit van christelijke kerken groeit. Hij was al eens eerder gevangen genomen en hij moest toen enkele maanden in de gevangenis doorbrengen. We bidden dat hij binnenkort vrijkomt en dat hij in de gevangenis een licht zal zijn voor andere gevangenen.
Libanon - Een oase in de metropool

Februari 2017 - In een kleine christelijke boekhandel in het midden van de hoofdstad vinden christenen van verschillende denominaties een open oor en gebed in aanvulling op de boeken. Plaatsen van bemoediging zijn van onschatbare waarde in dit onderdrukte land dat nog steeds herstellende is van een burgeroorlog. Libanon heeft een groot aantal Syrische vluchtelingen opgenomen. We bidden voor dergelijke oases te midden van de politieke instabiliteit.
Syrië - Tien keer zoveel bijbels uitgedeeld

November 2016 - Sinds het begin van de burgeroorlog, is de vraag naar christelijke literatuur sterk gestegen. De mensen zijn dankbaar voor Gods Woord, omdat het hen hoop en moed geeft om verder te leven.
De mensen vragen in het bijzonder om kinderbijbels. De kinderen moeten weten dat God met hen is, en kracht geeft in deze moeilijke tijden. In 2015 werden er ongeveer 160.000 bijbels en christelijke traktaten verspreid. Dat is tien keer zoveel als in 2010.
Burundi - Leven met de gevolgen van een conflict

November 2016 - Er is wel wat vrede teruggekeerd in dit land. Maar de spanning tussen externe vrede en innerlijke onzekerheid en de gevolgen van de crisis worden overal gevoeld, zelfs door de zendelingen van Liebenzell Mission.
Zij merken grote noden om zich heen. Waar en hoe kunnen ze het beste helpen ondanks hun beperkte mogelijkheden? Laten wij bidden voor kracht, wijsheid en Gods leiding.
India - Meer Christenen, meer vervolging

Oktober 2016 - Op sommige plaatsen groeit het aantal Christenen sneller dan dat de bevolking groeit. Zelfs de inheemse bevolking wordt in toenemende mate Christen. In reactie daarop zijn er frequente aanvallen van Hindoe-extremisten. Zij beschuldigen de Christenen ervan dat zij anderen onder druk zetten om van geloof te veranderen. In vijf staten bestaan anti-bekeringswetten. Pogingen om voormalige Hindoes terug te winnen zijn ook aan het escaleren.
Niger - Interesse in Jezus

Juni 2016 - Zendingsarts Esther Pflaum meldt dat de mensen van Galmi open staan voor het Goede Nieuws. Verschillende mensen zijn geïnteresseerd in Jezus en willen Hem aannemen als Degene die hun zonden vergeeft. We bidden voor wijsheid voor de zendelingen en christenen die deze mensen te begeleiden. We bidden ook voor degenen die geïnteresseerd zijn in Jezus, dat ze een beslissing voor Hem zullen maken.
Wereldwijd - Tekort aan water is een reden voor bezorgdheid

Mei 2016 - Op vele plaatsen over de hele wereld wachten de mensen tevergeefs op regen. Er kan nauwelijks iets geplant worden in Burundi en Malawi, en er dreigt hongersnood.
In Micronesië vechten de eilandbewoners tegen de watertekorten. Het lijkt erop dat de situatie steeds slechter wordt, en dat er geen oogst zal zijn. We bidden dat God genadig zal zijn, en regen zal geven aan de getroffen regio's.
Midden oosten - Eindelijk aangekomen

Maart 2016 - "Het is goed om eindelijk te kunnen beginnen met een bedienining onder de Syrische vluchtelingen", verheugt onze collega. Zij helpt getraumatiseerde vrouwen in de kampen om hun gruwelijke ervaringen te verwerken. Wij bidden dat zij zich oprecht kan richten op al hun vragen. En wij bidden ook dat God open deuren zal geven om de zoekers te kunnen ontmoeten.
Spanje - Kom tot Mij, Iedereen

Maart 2016 - Elke vrijdagavond is er een open jeugdavond in Benicarló. Vele kinderen en jongeren krijgen daar een warm welkom. Er komen ook enkele moslim jongeren. Ze stoppen ook op andere dagen, ze wachten buiten en ze hopen dat iemand de deur opent. We bidden dat de jeugd gaat beseffen hoeveel God hen liefheeft.
Benin - Steun de groeiende kerken

Januari 2016 - Benin is een van de landen van Afrika die het minst bereikt is met het Goede Nieuws van Jezus. Desondanks groeit de kerk. Benin mist leiders die de christenen kunnen trainen in de religieuze context van animisme en voodoo. Er is een grote behoefte aan radio en televisie werk, en er is geen bijbel in bijna de helft van alle talen die in Benin worden gesproken.