Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om als de Nederlandse onderafdeling van "Liebenzell Mission gemeinn├╝tzige GmbH" mede te werken aan de uitvoering van de grote opdracht, zoals die door de Here Jezus Christus gegeven is in Matteüs 28:19 en 20. Daartoe stelt de stichting zich dienstbaar op om fondsen te ontvangen, te beheren en door te sturen naar de door de gever aangegeven doelen. Naast mensen bekend te maken met het Evangelie in de hele wereld worden mogelijkheden gezocht om hen in staat te stellen een menswaardig bestaan op te bouwen door humanitaire hulp te bieden. Daartoe worden opgeleide mensen uitgezonden.