Beleidsplan

Het beleid van de Nederlandse stichting is gericht op onder meer:
  • Het ondersteunen van en uitvoering geven aan het werk van "Liebenzell Mission gemeinn├╝tzige GmbH", gevestigd Liobastrasse 17, 75378 Bad Liebenzell, Duitsland.
  • Dit wordt ten uitvoer gebracht door zendingsprojecten in binnen- en buitenland te ondersteunen.
  • Daarbij mogen alle door de Nederlandse wet en de Bijbel geoorloofde middelen aangewend worden.
  • Liebenzell Mission Nederland zal ook zelf Nederlandse zendelingen werven, begeleiden en ondersteunen die zendingsdienst in de gelederen van "Liebenzell Mission gemeinn├╝tzige GmbH" als hun roeping zien.
  • De stichting ontvangt fondsen van particulieren (via de achterban van de werkers en de stichting), via kerken en gemeenten en door legaten.
  • Het vermogen van de stichting wordt aangewend om de lopende kosten te dekken en zo mogelijk bij te dragen aan allerlei zendingsprojecten van Liebenzell Mission.